Forsegling av eternitt tak

Takplater av eternitt (også kjent som asbest) er holdbare og kan overmales med de rette produktene. Vi kan levere et system som fungerer, basert på mange år med beste praksis. Solid og langsiktig resultat som kan være langt rimeligere enn å skifte takplatene. 

Eternitt er ikke helseskadelig før de skjæres eller demonteres. Overmaling betyr lenger levetid og bidrar til mindre farlig avfall.

Fremgangsmåte;

  • Rengjør taket og vent en uke
  • Lappe alle plateskruer med et stykke butyltape
  • Mal taket